SEA – Sociedad Española de Arterioscleroris

30 anys de ciència entre amics

Tots els membres de la Societat Espanyola d’Arteriosclerosi, la SEA, hem coincidit a destacar el fet diferencial de la nostra Societat mèdica: procedim de molt diversos camps de la ciència, i la Societat ens ha unit al voltant del nostre interès per una malaltia que és la primera causa de mortalitat al món: l’arteriosclerosi. Aquesta diversitat és la nostra força. Aquest gran potencial humà és el nostre valor principal.

Podem afirmar que, en aquests 30 anys, hem viscut grans avenços en l’àmbit dels lípids, del colesterol, de les malalties cardiovasculars en general i de l’arteriosclerosi en particular. Tant en la investigació i desenvolupament de tractaments, com en la generació de nous fàrmacs, en el disseny de protocols d’actuació i guies de recomanacions, en l’interès acadèmic i el dels professionals de la medicina i la ciència, en la presa de consciència per part de les autoritats sanitàries, en la conscienciació social i en la de cada ciutadà al respecte de la importància de les mesures de prevenció i els hàbits saludables. I en tots aquests aspectes, en major o menor mesura, la SEA ha tingut un paper rellevant. Perquè la multi disciplinarietat dels membres de la nostra Societat ens atorga cert do d’ubiqüitat, ens permet estar molt atents a tots els factors que formen part d’aquesta malaltia, estar a prop dels pacients tant per donar com per rebre i finalment avançar junts, des d’un abordatge integral. Sense cap dubte, el treball en xarxa i la diversitat són el segell i la força de la Societat Espanyola d’Arteriosclerosi.
Estem orgullosos de la nostra història, del camí recorregut fins avui. Sabem que queda molt per fer. Seguirem avançant a pas ferm per aconseguir els millors tractaments i sobretot per aconseguir que la prevenció s’iniciï a l’edat més primerenca possible, perquè els nens del present i els que estan per arribar ho facin amb un futur més saludable per davant.
Tenim SEA per estona.