Oriol Espluga Martí

L’art dels petits detalls

Diuen que la del circ és una vida apassionant i aquest llibre així ho demostra. Els Espluga Martí són un exemple de familia unida i solidària cosa, d’altra banda, més que necessària dalt d’una maroma. Aquesl llibre fou encarregat pels néts de la nissaga Espluga Martí: Nina, Nana, René, Toni i Joel.