Memorias Ediciones a RAC1

Política de protecció de dades

Amb la informació que MEMORIAS EDICIONES us proporciona tot seguit, tindreu coneixement de la política de privacitat aplicada a les vostres dades personals.

MEMORIAS EDICIONES compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades de les quals som responsables es tracten d’acord amb les exigències legals, prenent-se les corresponents mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat de MEMORIAS EDICIONES, i que seran emprades principalment amb finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, així com per comercialitzar i informar dels serveis i/o productes de la nostra empresa, inclús un cop finalitzada la relació contractual amb nosaltres, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, mentre no manifesteu la vostra oposició.

Si vostè ens ha facilitat les dades personals d’un tercer, amb caràcter previ a la seva inclusió haurà hagut d’informar-lo i demanar-li el consentiment dels extrems que s’exposen aquí.

Donat el cas, vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a MEMORIAS EDICIONES, domiciliada al carrer Portaferrissa, 16 de Barcelona (08002), o bé enviant un e-mail a info@memoriasediciones.com, tot indicant l’assumpte: Política de privacitat.

Així mateix us fem saber que les vostres dades personals no seran segmentades ni emprades amb altres finalitats comercials diferents a les exposades.

Al nostre web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres webs i tampoc no existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot el que aquí s’exposa, entenem que en facilitar-nos les vostres dades ens autoritzeu expressament a dur a terme el tractament d’aquestes dades d’acord amb el que s’ha descrit anteriorment.